Facebook

Bulgaria

Българите пътуват повече през 2011г.

expert.bg, 29.03.2011, 10:46 ч.

През месец февруари са се увеличили и посещенията на чужденци в страната.

Пътуванията на български граждани в чужбина през месец февруари 2011 г. са 246.2 хил., или с 2.5% повече в сравнение с февруари 2010 година.


Увеличение на пътуванията е регистрирано към Латвия - с 33.3%, Австрия - с 26.9%, Румъния - с 18.0%, Украйна - с 10.7%, Гърция - с 8.3%, Белгия - с 6.1%, Великобритания - с 4.9%, Унгария - с 4.5%, и Полша - с 3.2%.

Същевременно намаляват пътуванията към Канада - с 87.5%, Норвегия - със 73.9%, Малта - с 57.8%, Литва - с 53.3%, Израел - с 47.2%, Чехия - с 38.3%, Швейцария - с 29.1%, Словения - с 28.4%, и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия - 38.2%, следвани от пътуванията със служебна цел - 34.9%, гостуване - 26.0%, и други - 0.9%.

Посещенията на чужденци в България през февруари 2011 г. са 291.3 хил. и нарастват с 6.6% спрямо същия месец на 2010 година. Увеличение е регистрирано и при посещенията на чужденци в страната с цел почивка и екскурзия - с 9.7%.

Нарастват и посещенията със служебна цел, както и транзитните преминавания - съответно с 9.1 и 4.8%. Същевременно спад има при посещенията с други цели - с 4.6%.

Посещенията на граждани от страните членки на Европейския съюз, през февруари 2011 г. се увеличават в сравнение със същия месец на предходната година общо с 2.2%, като най-голям е ръстът при посещенията от Франция и Кипър - съответно с 23.3% и 12.1%. Намаление е отчетено на посещенията от Нидерландия - с 24.8%, Словения - с 24.0%, Дания - с 22.9%, и други.

Увеличават се и посещенията от групата „Други европейски страни” - с 10.2%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна - с 24.9%, Русия - с 22.4%, и Сърбия - с 16.4%.

През февруари 2011 г. най-голям относителен дял от общия брой посещения на чужденци в страната формират тези с цел почивка и екскурзия - 46.6%, следвани от транзитните преминавания - 26.4%, със служебна цел - 14.9%, по други причини - 8.8%, и с цел гостуване – 3.3%.

Новини

2015/11/24

За втора поредна година в София ще се проведе пресконференция Go2Balkans - В2В туристически форум за още...

2015/11/12

Велико Търново е на трето място в класацията на Trivago за най-изгодно туристическо място в света. още...

2015/07/27

Министерството на туризма получи одобрението на Световната организация по туризъм за създаването в още...