Facebook

Bulgaria

Екомрежата "Натура 2000" може да се разшири с нови зони

VisitBulgaria.NET

Mрежата "Натура 2000" може да се разшири с четири нови зони, а именно: зони за дивите птици "Пирин Буфер" около едноименния национален парк, "Българка", "Рилски манастир" и "Централен Балкан буфер".

Ще бъдат разширени две от съществуващите зони за птици – "Ломовете" и "Западни Родопи". Предстои и приемането на спорната защитена зона "Рила буфер" в мрежата.

Общо 245 000 хектара ще бъдат добавени към екомрежата "Натура 2000", което е около 2.2 % от територията на България.

С тези нови зони България има възможност да се нареди на първо място в Европа по дял на защитените зони от националната територия – общо около 34.34 %.

Окончателно зоните ще бъдат добавени след решение на Европейската комисия.

Новини

2015/11/24

За втора поредна година в София ще се проведе пресконференция Go2Balkans - В2В туристически форум за още...

2015/11/12

Велико Търново е на трето място в класацията на Trivago за най-изгодно туристическо място в света. още...

2015/07/27

Министерството на туризма получи одобрението на Световната организация по туризъм за създаването в още...