Facebook

Bulgaria

Алтернативно решаване на спорове


Алтернативно решаване на спорове

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG
News

2015/11/24

A Southeastern European conference called Go2Balkans begins in Sofia on November, 25 bringing more...

2015/11/12

The medieval capital of Bulgaria - Veliko Tarnovo is the third most affordable tourist destination more...

2015/07/27

Bulgaria was granted the approval of the World Tourism Organisation to create a World Tourism Museum more...

Advertisements
Properties in Sofia by Suprimmo.net

Properties in Sofia by Suprimmo.net